Lensmenn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1820* Nyopprettelse

Navn: Lensmenn
Kort navn: Lensmenn
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt! Lensmannetaten her aner tilbake til mellomalderen

30.09.1995* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Jr. ny politilov, sanksjonert 4.8.1995; iverksatt 1.10.1995.Kilde: NOU 1999:10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.