Kriminalomsorgen - Region vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Musikkterapi i fengsel: Møte mellom musikkterapien og "den totale institusjonen" Pettersen, Jarle A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Befriende samspill. En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Nesset, Kjersti Sæve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Skule i fengsel, og fengselet som skule.Ein institusjonsanalyse av straff og rehabilitering i eit norsk fengsel. Tangedal, Målfrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Avvik og identitet. Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengsels­institusjon, politikk og media. Hauge, Malin Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Innsatt eller innlagt. En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri. Hedberg, Kristin
Rapport 2017 Evaluering av kriminalomsorgens organisering Weum, Janicke, Ingunn Botheim og Sverre Berg (DFØ)
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen. Dokument nr. 3:15 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Undervisning og opplæring i det moderne fengsel. Dannende eller disiplinerende? En undersøkelse av fengselsundervisningen i Bergen og Oslo fengsel. Ravneberg, Bodil