Skipsfartsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.10.1942 Nyopprettelse

Navn: Skipsfartsdepartementet
Kort navn: Skipsfartsdepartementet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Arbeidsfelt og organisasjon
Ved kgl.res. 8.5.1945 ble det bestemt at Skipsfartsdepartementet skulle opprettholdes midlertidig med samme saksområde som det hadde hatt under eksiltiden i London 1942-1945.

Departementet hadde bl.a. ansvaret for generelle skipsfartssaker, internasjonale skipsfartsavtaler, statsskipsfarten, kontrahering og kjøp av skip i utlandet, salg av nye og eldre skip til utlandet, rederienes låneopptak i utlandet, rederienes deltakelse i utenlandske shippingforetak og utenlandsk deltakelse i norske rederier. Nortrashipog avviklingen av Nortraship lå til departemen-tet. Ved kgl.res. 5.10.1945 ble også ansvaret for Skipsfartsdirektoratet overført fra Handels- og industridepartementet til Skipsfartsdepartementet.

Kort tid etter at den statlige rekvireringen av skip opphørte 30.9.1945, ble departementet nedlagt. Fra 5.11.1945 ble saksområdet lagt til en ny skipsfartsavdeling i Handels- og industridepartementet. Da dette departementet i 1947 ble delt i et Handelsdepartement og et Industridepartement, gikk avdelingen til Industridepartementet, for deretter å bli overført til Handelsdepartementet i 1955.

Kilde: Håndbok for Riksarkivet; se (http://www.riksarkivet.no/) www.riksarkivet.no

05.11.1945 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.