Prisavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.1955 Nyopprettelse

Navn: Prisavdelingen
Kort navn: Prisavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk
Lønns- og prisdepartementet ble opprettet ved kronprinsregentens resolusjon av 30. juni 1955 ved at Finansdepartementet ble delt, Personaldirektoratet og Priskontoret ble skilt ut for å utgjøre det nye departementet. Det fikk følgende arbeidsoppgaver: Statens lønns- og personalsaker og ansvaret for prisreguleringen, og forhandlingene med organisasjonene i jordbruk, skogbruk og fiske. Departementet ble overordnet organ for Prisdirektoratet.

Departementet ble inndelt i to avdelinger: Personaldirektoratet og Prisavdelingen. I Personaldirektoratet ble det opprettet en Opplæringsseksjon fra 17.03.1962 (St.meld. 76/1964-65). Statens rasjonaliseringsdirektorat ble ved kgl.res. 28.09.1962 overført fra Finansdepartementet til Lønns- og prisdepartementet. Til departementet hørte også Statens informasjonstjeneste, den ble opprettet fra 01.01.1962 og kom i virksomhet fra april samme år.

Ved kgl.res. 05.05.1972 ble Lønns- og prisdepartementet slått sammen med Familie- og forbrukerdepartementet til et nytt Forbruker- og administrasjonsdepartement.

Under Prisavdelingen hørte saker vedrørende prisloven, husleiereguleringsloven, lov om utilbørlig konkurranse og saker om regulering av forbrukerprisene, og saker som gjaldt Prisrådet, Prisdirektoratet og Statens pristilsyn.

Kilde: Arkivportalen.no

08.05.1972* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1988* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Denne endringen er først registrert i Statskalenderen for 1990. Men siden FAD nedlegges pr. 31.12.89 blir denne endringen registrert for året 1989. Tidspunktet 1.1.89 er derfor ingen bekreftet dato.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.