Statens informasjonstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 8 19 27 8 16 24 3 3
1992 14 17 31 13 13 26 1 4 5
1993 13 15 28 12 10 22 1 5 6
1994 10 22 32 10 18 28 4 4
1995 12 22 34 11 18 29 1 4 5
1996 15 22 37 12 16 28 3 6 9
1997 17 23 40 15 18 33 2 5 7
1998 15 25 40 13 18 31 2 7 9
1999 12 29 41 11 21 32 1 8 9
2000 15 28 43 13 19 32 2 9 11
2001 13 25 38 12 16 28 1 9 10
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 42 38 39 42 38 40
1992 39 39 39 40 39 39 36
1993 42 40 41 44 42 43 37 35
1994 45 38 41 45 38 41
1995 36 40 39 37 39 39 38
1996 35 40 38 36 40 38 39 36
1997 35 40 38 36 40 38 39 36
1998 36 39 38 37 40 39 37 35
1999 39 38 38 40 40 40 35 34
2000 39 39 39 40 37 39 42 39
2001 39 40 40 40 40 40 41 40

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1991* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Enheten Statens Informasjonstjeneste er f.o.m. 1.1.91 organisert som et frittstående direktorat underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jfr. St. prp. nr. 1, 1991/92, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, s. 61).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.