Statens informasjonstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1965* Nyopprettelse

Navn: Statens informasjonstjeneste
Kort navn: Info.tjen.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiavdeling
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Statens informasjonstjeneste (SI) ble etablert i 1965 som en avdeling av Lønns- og prisdepartementet. Ved etableringen hadde tjenesten i oppgave å vurdere informasjonsvirksomheten i statsforvaltningen og ta opp forslag om tiltak som bør settes i verk, forestå felles sentrale informasjonstiltak og assistere de enkelte forvaltningsorganer ved gjennomføringen av informasjonstiltak og utforming av informasjonsmateriale.

Statens informasjonstjeneste (SI) er statens sentrale fagetat på informasjonsområdet. SI skal først og fremst være en rådgiver og etkompetansesenter for statsforvaltningen når det gjelder kvalitetsutvikling av informasjon. SI skal bidra til at statsforvaltningen best mulig håndterer informasjon i sin oppgaveløsning. I dette arbeidet ligger rollen som strategisk rådgiver, etablering av faglige fora og ta initiativ til relevant forskning.
Kilde: Arkivportalen.no

08.05.1972* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Enheten Statens Informasjonstjeneste er f.o.m. 1.1.91 organisert som et frittstående direktorat underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jfr. St. prp. nr. 1, 1991/92, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, s. 61).

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

30.06.2001 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Fra 1. juli 2001 ble Statskonsult slått sammen med Statens informasjonstjeneste til et nytt direktorat. Det nye direktoratet fikk navnet Statskonsult.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.