Oljeskattekontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1975 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Oljebeskatningsavdelingen

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1421
Navn: Oljeskattekontoret
Kort navn: Oljeskattektr.
Engelsk navn: Petroleum Tax Office
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.1981)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Finansdepartementet
Overordnet: Skattedirektoratet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974761505