Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7 41 48 5 18 23 2 23 25
1981 8 45 53 6 14 20 2 31 33
1982 7 47 54 6 17 23 1 30 31
1983 5 50 55 3 18 21 2 32 34
1984 4 38 42 4 17 21 21 21
1985 6 32 38 5 8 13 1 24 25
1986 5 30 35 5 6 11 24 24
1987 6 29 35 4 7 11 2 22 24
1988 5 30 35 5 11 16 19 19
1989 14 37 51 12 21 33 2 16 18
1990 15 37 52 13 18 31 2 19 21
1991 13 35 48 13 18 31 17 17
1992 13 34 47 12 22 34 1 12 13
1993 18 34 52 16 21 37 2 13 15
1994 18 37 55 18 23 41 14 14
1995 21 38 59 20 28 48 1 10 11
1996 27 37 64 27 26 53 11 11
1997 18 39 57 17 28 45 1 11 12
1998 19 39 58 19 28 47 11 11
1999 15 39 54 13 27 40 2 12 14
2000 14 36 50 14 26 40 10 10
2001 18 36 54 16 25 41 2 11 13
2002 18 33 51 16 21 37 2 12 14
2003 17 32 49 17 23 40 9 9
2004 15 31 46 14 21 35 1 10 11
2005 17 29 46 15 22 37 2 7 9
2006 17 32 49 15 23 38 2 9 11
2007 17 33 50 14 26 40 3 7 10
2008 17 31 48 14 29 43 3 2 5
2009 20 37 57 15 31 46 5 6 11
2010 20 34 54 15 31 46 5 3 8
2011 19 36 55 14 31 45 5 5 10
2012 20 36 56 16 30 46 4 6 10
2013 20 35 55 16 24 40 4 11 15
2014 19 28 47 14 19 33 5 9 14
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 43 43 37 44 42 43 44
1981 41 44 43 37 43 41 44 45
1982 35 43 42 34 42 40 44 44
1983 31 44 43 43 41 45 44
1984 45 44 44 42 46 46
1985 33 47 44 34 44 40 48 47
1986 34 46 45 34 47 41 46 46
1987 34 48 46 43 40 50 48
1988 35 49 47 35 43 40 52 52
1989 34 45 42 34 39 37 52 50
1990 35 46 43 36 43 40 49 48
1991 36 46 44 36 42 39 52 52
1992 37 47 44 37 43 41 55 54
1993 36 48 44 36 43 40 55 52
1994 36 47 43 36 42 39 55 55
1995 36 45 42 36 41 39 55 53
1996 35 47 42 35 43 39 56 56
1997 36 47 43 36 42 40 59 57
1998 36 47 43 36 42 39 59 59
1999 39 47 45 39 43 42 55 53
2000 40 41 41 40 41 41 42 42
2001 39 44 42 40 43 42 46 44
2002 40 44 43 40 44 42 44 43
2003 42 44 43 42 44 43 45 45
2004 46 45 45 46 45 45 46 45
2005 44 45 45 45 45 45 45 43
2006 46 46 46 46 47 47 44 44
2007 46 44 45 47 45 45 42 43
2008 46 45 46 47 45 45 47
2009 48 42 44 48 43 44 48 40 44
2010 48 44 45 48 43 45 49 47
2011 49 44 45 50 44 46 46 40 43
2012 50 43 46 50 44 46 43 45
2013 49 45 47 49 43 46 49 50
2014 50 49 49 51 47 49 49 52 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.10.1984 Navneendring

Navn: Statens institutt for forbruksforskning
Kort navn: SIFO

Etter behandlingen av ST.prp.nr.80 (1982-83) i Stortinget, ble SIFO, under navnet Statens institutt for forbruksforskning, gitt nye vedtakter fastsatt i Kgl.res. Av 21. september 1984. Disse vedtektene trådte i kraft 1. oktober samme år. Disse vedtektene fastsatte instituttets formål og styrets sammensetning, arbeidsoppgaver og arbeidsform, samt direktørens ansvar. Instituttets tilknytningsform ble ikke diskutert eksplisitt, antakelig fordi instituttet rett og slett fortsatte som forvaltningsorgan.
Kilde: NOU 1995:21

01.01.1998 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Om organisering av forbukerapparatet: Se NOU 1995:21

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 1998 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2016 Navneendring

Navn: Forbruksforskningsinstituttet SIFO
Kort navn: SIFO

SIFO ble fra 1.1.2016 en del av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Samtidig skiftet virksomheten navn til Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

01.01.2016 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

SIFO ble fra 1.1.2016 en del av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Samtidig skiftet vi navn til Forbruksforskningsinstituttet SIFO. På HiOA blir vi, sammen med NOVA, AFI og NIBR, en del av det som foreløpig går under navnet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), og som vil utgjøre Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø. Som selvstendig økonomisk resultatenhet i HiOA vil SIFO ha samme formål og forskningsprofil som tidligere. Begrunnelsen for endringen er å oppnå økte faglige utviklingsmuligheter på SIFOs forskningsområder.
----
I oppdragsbrevet til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning for 2016 står følgende:
"Ved kongelig resolusjoner 25.9.og 18.12. 2015 besluttet regjeringen at Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) skal innlemmes i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) fra 1. januar 2016. Regjeringens ambisjon er ved dette, jfr. også kgl. Res. av 20.9. 2013 (da NOVA og AFI ble innlemmet i HiOA), å etablere et solid oppdragsforskningsmiljø med mål om å bli et av Europas sterkeste på de områdene hvor de europeiske velferdsmodellene møter de største utfordringene.

HiOAs styre vedtok i sak 76/15 at SIFO og NIBR skal innlemmes i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, jfr styresak 50, 51 og 52/13. Målet er at de fire SVA-instituttene hver for seg, og til sammen, skal bidra til realiseringen av HiOAs strategi 2020. Det skal tas hensyn til de nasjonale sektormålene, slik de er formulert i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Høgskolen av 18.12.15.

Det er en tydelig forventning at senteret og de fire SVA-instituttene ikke bare skal realiseres sine egne mål, men proaktivt bidra til utviklingen av hele Høgskolens målrealisering av strategi 2020: Ny viten, ny praksis. Oppdragsbrevet for 2016 er det første for et senter med fire institutter. Beskrivelsen av det enkelte institutts oppgaver og profil er derfor mer fyldig enn det som normalt vil følge i senere tildelingsbrev."

Kilde: OPPDRAGSBREV FOR SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING FOR 2016
http://www.sifo.no/files/file50438_oppdragsbrev_2016_sva.pdf

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.