Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

60 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1989 Rådgivende organ Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Lovstrukturutvalget
1987 Rådgivende organ Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen
1986 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen
1986 1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket
1986 1990 Andre oppgaver Mannsrolleutvalget
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget)
1985 1990 Forhandlingsorgan Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid
1984 Forhandlingsorgan Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling
1984 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Datapolitisk råd
1983 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon
1983 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sårbarhetsutvalget
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU)
1981 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Barneombudets råd
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bakeriutvalget
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Dagspresseutvalget av 1980
1980 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Behandlingen av forbrukerklager på varer
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Likestillingsrådet
1979 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for likestilling
1979 Klage- eller ankeinstans Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget)
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdere Norsk Lysningsblad
1978 Klage- eller ankeinstans Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forenkle skjemaer i offentlig forvaltning
1978 1990 Rådgivende organ Rådet for samdistribusjonstilskudd
1977 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Telekommunikasjonsutvalget
1976 Rådgivende organ Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning
1976 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten
1976 1982 Andre oppgaver Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten
1975 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Prisreguleringsutvalget på fast eiendom
1974 Klage- eller ankeinstans Statens lønnsutvalg
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens institutt for forbruksforskning
1973 Kontroll, tilsyn, beredskap Markedsrådet
1973 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens innkjøpssentral
1972 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens lånekasse for aviser
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Datasentral A/S
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Hove leir- og friluftssenter
1971 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Prisreguleringsfondet for sild
1970 Andre oppgaver Utvalget for fordeling av statsstøtte til de polit
1969 Rådgivende organ Støtteutvalget for dagsavisene
1969 1983 Rådgivende organ Varefakta-komiteen
1961 Rådgivende organ Statens fellesblankettutvalg
1961 1980 Rådgivende organ Rådet for databehandling i staten
1961 1982 Rådgivende organ Opplæringsrådet for statsforvaltningen
1958 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk embetsmannskomite for konsumentspørsmål
1956 Rådgivende organ Statens premieringsråd
1954 1993 Rådgivende organ Prisrådet
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forbrukerrådet
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for pensjonsordningen for apoteketaten
1953 Rådgivende organ Billighetserstatningsutvalget
1953 1980 Rådgivende organ Statens husmorferieutvalg
1953 1982 Andre oppgaver Samordningsutvalget for ymse innkjøp i staten
1946 1980 Andre oppgaver Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten
1917 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Pensjonskasse
Rådgivende organ Det tekniske beregningsutvalg
1978 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for Forbruker- og administrasjonsdepartementet