Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 272 48.9 51.1 0 0 272 16 261
2007 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 333 48.0 52.0 0 0 333 19 304
2008 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 366 47.8 52.2 0 0 366 21 327
2009 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 341 56.3 43.7 6 0 347 23 336
2010 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 379 53.8 46.2 13 0 392 25 344
2011 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 380 52.4 47.6 20 0 400 24 328
2012 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 396 52.3 47.7 34 0 430 25 333
2013 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 409 50.6 49.4 31 0 440 25 338
2014 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 423 61.0 39.0 34 0 457 32

Kilde: StatRes/SSB.