Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: Statlig økonomistyring - region Trondheim
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1619
Navn: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim
Kort navn: DFØ - Trondheim
Engelsk navn: Norwegian Government Agency for Financial Management - Trondheim department
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Finansdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5001 Trondheim
Organisasjonsnummer: 986255435