Direktoratet for økonomistyring - region Drammen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: Statlig økonomistyring - region Drammen
Relaterte enheter:

Nedlagt via omorganisering

Dato: 01.10.2015 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1622
Navn: Direktoratet for økonomistyring - region Drammen
Kort navn: DFØ - Drammen
Engelsk navn: Norwegian Government Agency for Financial Management - Drammen region
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Finansdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 602 Drammen
Organisasjonsnummer: 986255915