Skatt Midt-Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2008 Ny via omorganisering

Navn: Skatt Midt-Norge
Kort navn: Skatt Midt-Norge
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Skattedirektoratet
Tilhører gruppe : Skatteregioner
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1502 Molde
Relaterte enheter:

Regjeringen har vedtatt at skatteetaten skal reorganiseres, jf. bred omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Finansdepartementet. Skatteetaten vil fra 1. januar 2008 bli organisert i to nivåer:

- Skattedirektoratet og
- et regionalt nivå.

Det etableres fem regioner som hver utgjør en formell enhet:

- Skatt Nord (Finnmark, Troms og Nordland)
- Skatt Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal)
- Skatt Vest (Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland)
- Skatt Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud)
- Skatt Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland)

I hver region vil det være mange fysiske kontorsteder, som alle vil ha skranke- og publikumskontakt, samt én eller flere spesielle oppgaver. Det er tilsatt regiondirektører som skal lede etatens virksomhet i hver region. Organiseringen av den enkelte region er avklart, og innen utløpet av 2007 skal alle medarbeidere være formelt innplassert i ny organisasjon. Det etableres en egen skatteopplysningstjeneste i alle regioner. Her kan publikum henvende seg på telefon for å få rask og effektiv veiledning i skatte- og avgiftsspørsmål. Reorganiseringen skal gjennomføres innen utgangen av 2009.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.