Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.02.1979
Navn ved opprettelse: Forvaltningstjenestene

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 16800
Navn: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Kort navn: DSS
Engelsk navn: Norwegian Government Security and Service Organisation (G.S.S.O)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Forretningsmessig orienterte oppgaver
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974761424