Administrasjonsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

16 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Excellence in government - case studies of well-performing agencies in Norway. Berg, Anne Marie
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 History, structure and policy: an organisational study of the public employment services. Dhall, Ritika
Notat 2002 Mål- og resultatstyring gjennom statlige budsjettreformer. Ørnsrud, Ingvild
Notat 2001 Implementing Management-by-Objectives-and-Results: The 1996 Financial Management Regulations in Norwegian Central Government Administration. Helgesen, Sture Berg
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2001 Aktivitetsmåling og Atferdskontroll - En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten. Helgesen, Sture Berg
Rapport 1996/1998? Forvaltningspolitisk redegjørelse.
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn
Rapport 1994 Statens lønnskomité 1988: "Berget som fødte en mus?" En studie av statens lønnskomité av 1988. Initiativ - utredning - iverksetting. Savland, Tove Elin
Rapport 1994 Prinsipp og praksis. - Stortinget og mål i forvaltningspolitikken. Karlsen, Magne Øvre
Rapport 1992 Kvalitetssystemer og kvalitetsprosesser i offentlig sektor : en forberedende kartlegging for Administrasjonsdepartementet. Alberts, Johan Grieg, Alf J. Mørkrid og Hege Norheim.
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle