Aetat arbeidsrådgivning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1991 9 distriktskontor etatsenheter
1992 14 distriktskontor etatsenheter
1993 14 distriktskontor etatsenheter
1994 16 distriktskontor etatsenheter
1995 16 distriktskontor etatsenheter
1996 17 distriktskontor etatsenheter
1997 18 distriktskontor etatsenheter
1998 18 distriktskontor etatsenheter
1999 18 distriktskontor etatsenheter
2000 18 distriktskontor etatsenheter
2001 18 distriktskontor etatsenheter
2002 18 distriktskontor etatsenheter
2003 18 distriktskontor etatsenheter
2004 18 distriktskontor etatsenheter
2005 18 distriktskontor etatsenheter
2006 18 distriktskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.