Barne-, ungdoms- og familieetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

23 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2019 Children’s Rights in Norway. An Implementation Paradox? Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Meningsmålingsdemokratiet Norske direktoraters bruk av meningsmålinger 2016-2019. Stavrum, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering - en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering: en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2013 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Kalleberg, Annemor, Peter Bøgh, Kristian Kjøllesdal og Harald Nybøen
Rapport 2019 NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste. En gjennomgang av familieverntjenesten Holten, Line Henriette (leder), Berit Berg, Oddbjørn Bukve, Tor-Johan Ekeland, Hilde K. Ellingsen, Torgeir Finsås, Trine Monica Myrvold og Asbjørn Strandbakken
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2016 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Christian Børge Sørensen (leder), Wenche Dahl Elde, Cecilia Dinardi, Frode Lauareid, Arne Birger Krokeide, Berit Roll Elgsaas
Rapport 2014 NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov Karl Harald Søvig (leder), Astrid Vigdis Haram, Trond Indregard, Torunn Elise Kvisberg, Kjersti Sandnes
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud-Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling - Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet Magne Raundalen (leder), Arne Johan Vetlesen, Erna Bakken, Iben Schier van den Berg, Inge Kvaran, Inger Mo Sabreen Selvik, Stig Åkenes Johnsen, Vigdis Bunkholdt, Willy-Tore Mørch, Øyvind Kvello
Rapport 2011 NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere Gunnar Berge (leder), Berit Berg, Marit C. Borchgrevink, Petter J. Drefvelin, Nina Gran, Atle Hamar, Simin Sabri, Sylo Taraku
Rapport 2011 NOU 2011: 18 Struktur for likestilling Hege Skjeie (leder), Ronald Craig, Helga Eggebø, Anne Britt Flemmen, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter, Anders Todal Jenssen,Kjell Erik Lommerud, Marjan Nadim, Sevil Sümer, Mari Teigen, Thomas Michael Walle
Rapport 2011 Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen Vik, Gudrun
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Hope, Kristin Lofthus; Neby, Simon;
Rapport 2009 NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste. En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon Harald Hove (leder), Lena Lauritsen Bendiksen, Monica Dalen, Magne Raundalen, Elizabeth Skogrand
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Tidsskriftsartikkel 2004 Privatisering som konsekvens av og middel i organiseringen av forvaltningen Erfaringer med private barneverninstitusjoner. Nylehn, Børre