Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 13 25 38 13 19 32 6 6
2003 14 24 38 14 20 34 4 4
2004 13 24 37 13 19 32 5 5
2005 42 62 104 41 48 89 1 14 15
2006 46 73 119 45 58 103 1 15 16
2007 48 91 139 47 76 123 1 15 16
2008 59 113 172 57 93 150 2 20 22
2009 65 112 177 62 97 159 3 15 18
2010 82 127 209 77 107 184 5 20 25
2011 85 139 224 78 115 193 7 24 31
2012 84 140 224 77 122 199 7 18 25
2013 52 106 158 50 96 146 2 10 12
2014 57 123 180 57 109 166 14 14
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 44 42 43 44 43 43 39 39
2003 41 45 43 41 45 43
2004 41 43 42 41 44 42 42 42
2005 42 43 43 42 44 43 42 41
2006 41 42 42 41 41 41 45 43
2007 40 41 41 41 41 41 44 44
2008 41 41 41 42 40 41 43 41
2009 41 42 42 42 41 42 45 41
2010 41 42 41 41 41 41 34 43 41
2011 43 43 43 43 43 43 33 43 41
2012 44 43 44 44 43 43 45 45 45
2013 47 42 44 46 42 43 47 50
2014 47 42 43 47 41 43 46 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.2004 Består via innlemming

01.07.2004 Navneendring

Navn: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kort navn: Bufdir

01.03.2020 Består via omorganisering

Fra 1. mars 2020 er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker. Bufdir får delegert oppgaven som sentralmyndighet fra Justis- og beredskapsdepartementet i en periode på to år. Etter endt toårsperiode overføres overordnet ansvar for sentralmyndigheten fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.
Kilde: Nyhet | Dato: 28.02.2020 | Bufdir er ny sentralmyndighet for internasjonal barnebortføring
(https://www.regjeringen.no/no/sub/barnebortforing/aktuelt/bufdir-blir-ny-sentralmyndighet-for-internasjonal-barnebortforing/id2691919/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.