Bufetat - Region Midt-Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: SBF Region Midt
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 18606
Navn: Bufetat - Region Midt-Norge
Kort navn: Bufetat - Region Midt-Norge
Engelsk navn: Regional Office for Children, Youth and Family Affairs, Central Norway
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet departement: Barne- og familiedepartementet
Tilhører gruppe : Bufetat - regionkontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5001 Trondheim
Organisasjonsnummer: 986129103