Bufetat - Region Midt-Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

11 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering - en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering: en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2014 NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov Karl Harald Søvig (leder), Astrid Vigdis Haram, Trond Indregard, Torunn Elise Kvisberg, Kjersti Sandnes
Rapport 2012 NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling - Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet Magne Raundalen (leder), Arne Johan Vetlesen, Erna Bakken, Iben Schier van den Berg, Inge Kvaran, Inger Mo Sabreen Selvik, Stig Åkenes Johnsen, Vigdis Bunkholdt, Willy-Tore Mørch, Øyvind Kvello
Rapport 2010 Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Hope, Kristin Lofthus; Neby, Simon;
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Tidsskriftsartikkel 2004 Privatisering som konsekvens av og middel i organiseringen av forvaltningen Erfaringer med private barneverninstitusjoner. Nylehn, Børre