Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Troms og Finnmark

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 30.09.2000
Navn ved opprettelse: Fylkesnemndene for sosiale saker - region nord

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 18613
Navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Troms og Finnmark
Kort navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Troms og Finnmark
Engelsk navn: * County committee; social issues Troms and Finnmark
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Overordnet departement: Barne- og familiedepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5401 Tromsø
Organisasjonsnummer: 973674420