Landbruksavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljø og bønder. - Ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket. Sollid, Magnvard
Notat 1989 Landbrukshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Rovde, Olav
Rapport 1988 Medisinalvesenets sentraladministrasjon 1809-1940 ; Helsevesenet 1940-1983 ; Landbruksdepartementet 1940-1983 : administrasjonshistoriske oversikter.
Rapport 1986 Statlig innkreving av avgifter og gebyrer : en gjennomgang av ordninger under Landbruksdepartementet. Haugstveit, Geir
Rapport 1971 Kontrollvirksonhet : en undersøkelse av kontrollfunksjoner innenfor enkelte landbruks- og konservesindustrier og statlige kontrollorganer under Landbruksdepartementet. Haugsvold, Svein og Mads Rye.