Jordkontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1918* Nyopprettelse

Navn: Produksjonskontor
Kort navn: Produksjonskontor
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Overordnet: Landbruksdirektoratet
Lokalisering: 301 Kristiania

Mot slutten av 1. verdenskrig ble det etablert først et produksjonskontor og deretter et konsesjonskontor. Det sistnevnte skulle avlaste Skogkontoret for den sterkt stigende mengden av konsesjonssaker. Produksjonskontoret ble i 1921 omdøpt til Jorddyrkingskontoret og i 1921 til Jordkontoret.
______________

Jordkontoret J 1928-1951. Lov 22.6.1928 om ordning av visse jordspørsmål (jordloven) førte til at Jorddyrkingskontorets saksområde ble kraftig utvidet i og med at det nå også fikk jordlovssakene. Kontoret endret navn til Jordkontoret. I tillegg fikk kontoret også saker i henhold til lovgivning om husmenn, bygselsmenn og leilendinger, diverse tilskuddsordninger, jordregisteret og vern mot jordødelegging. I 1951/1952 ble kontoret delt i tre: Jordkontoret fagsaker, Jordkontoret juridisk kontor I og Jordkontoret juridisk kontor II. I realiteten hadde kontoret alt fra 1932 vært delt i en «fagavdeling» og en juridisk «avdeling».


Kilder: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 145, Arkivportalen.no

01.01.1921* Navneendring

Navn: Jorddyrkingskontoret
Kort navn: Jorddyrkingskontoret

01.01.1928* Navneendring

Navn: Jordkontoret
Kort navn: Jordktrt.

31.12.1950* Nedlagt via splittelse

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.