Skogavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1874* Nyopprettelse

Navn: Skogdirektoratet
Kort navn: Skogdir.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Skogadministrasjonens forhistorie:

- 1857: To forstmestere ansatt i statens tjeneste med ansvar for de offentlige skogene.
- 1860: Statens Skovvæsen opprettet.
- 1874: Skogdirektørembetet opprettes. Dette betydde opprettelsen av en sentral faglig ledelse under departementet. NB: Embetet sorterte under Indredepartementet fram til etableringen av Landbruksdepartementet.
- 1896: Forstmestere erstattes av skoginspektører og -forvaltere (25 skogforvaltninger i 1896, 40 skogforvaltninger fra 1921)

01.01.1947* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiseksjon

Landbuksdepartementetble ved etableringen i april 1900 organisert med tre direktorater; Skogdirektoratet, Landbruksdirektoratet og Veterinærdirektoratet. Jf. også Modalslikomiteens innstilling, 1970, s.185 : "Selv om det ved departementets opprettelse i 1900 var forutsetningen at direktørene skulle ha en viss selvstendig stilling, er direktoratene etterhvert blitt departementsavdelinger."

01.01.1960* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1976* Navneendring

Navn: Skogavdelingen
Kort navn: Skogavd.

Skogavdelingen med undertittel Skogdirektoratet

01.01.1976* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling

30.06.2002 Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.