Jorddirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1951* Ny via splittelse

Navn: Jordkontoret (Fagsaker)
Kort navn: Jordktrt. (Fagsaker)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Landbruksdirektoratet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

11.06.1957 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Jorddyrkingssakene (Jordkontoret (fagsaker)) ble skilt ut fra departementet 11.06.1957 (ref. Roness 1979, Modalsli-utvalgets innstilling 1970;181). Kontret fikk da status som frittstående direktorat under navnet Direktoratet for jorddyrking og bureising.

11.06.1957 Navneendring

Navn: Direktoratet for jorddyrking og bureising
Kort navn: Jord.dir.

01.01.1959* Navneendring

Navn: Jorddyrkingsdirektoratet
Kort navn: Jord.dyrk.dir.

24.02.1967 Navneendring

Navn: Jorddirektoratet
Kort navn: Jorddir.

Ved kgl.res. av 24. februar 1967 ble direktoratet trukket inn i departementet, og fikk navnet Jorddirektoratet (Modalsi-utvalgets innstilling 1970;181).

24.02.1967 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiseksjon
Overordnet: Jordavdelingen

Ved kgl.res. av 24. februar 1967 ble direktoratet trukket inn i departementet, og fikk navnet Jorddirektoratet (Modalsi-utvalgets innstilling 1970;181). Endringen ble gjennomført med virkning fra 1.4.1967.

Direktoratets hovedoppgave skulle være å samordne og administrere de økonomiske og juridiske virkemidler som departementet rådde over med særlig sikte påå fremme en rasjonell arealdisponering og ytre rasjonalisering i jordbruket (jf. St.prp.nr,1 (1967-68), s. 32.

31.12.1975* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.