Jordavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.01.1956 Avdelingen for skogbruk og veterinærvesen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Jordavdelingen
01.01.1956 Jordavdelingen 102 Utskilt fra: Avdelingen for skogbruk og veterinærvesen
01.01.1972 Jordlovkontoret 213 Jordavdelingen
01.01.1972 Kontoret for miljøtiltak og bruksutvikling 213 Jordavdelingen
31.12.1975 Jordavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for arealforvaltning
31.12.1975 Jordavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Jorddyrkningsavdelingen
01.01.1976 Avdeling for arealforvaltning 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordavdelingen
01.01.1976 Jorddyrkningsavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordavdelingen