Reindriftskontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1965* Ny via sammenslåing

Navn: Kontoret for reindrift m.m.
Kort navn: Ktrt. for reindrift m.m.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Overordnet: Jordavdelingen
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1976* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1979* Navneendring

Navn: Kontoret for reindrift
Kort navn: Ktrt. for reindrift

I 1979 ble ny reindriftslov vedtatt, og departementet droppet «m.m» i navnet.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Landbruksavdelingen

01.01.1982* Navneendring

Navn: Reindriftskontoret
Kort navn: Reindr.ktrt.

28.02.1996 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Reindriftskontoret avvikles gjennom omorganisering av Landbruksavdelingen. En ny Seksjon for reindrift etableres deretter under den nye Landbrukspolitisk avdeling

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.