Avdeling for arealforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1976* Ny via splittelse

Navn: Jord- og konsesjonslovavdelingen
Kort navn: Jord- og kons.lovavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

01.01.1993* Navneendring

Navn: Avdeling for arealforvaltning
Kort navn: Avd. for arealforv.

01.01.1993* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Endringen må ses i sammenheng med omdanningen av Direktoratet for statens skoger til statsforetaket Statsskog SF.

30.06.2002 Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.