Statens frøkontroll, Ås

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1899* Nyopprettelse

Navn: Statens frøkontrollanstalt
Kort navn: Statens frøkontrollanstalt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Ideer om kvalitetskontroll av såvarer ble fremmet i landhusholdningsselskapene i slutten av 1800-tallet. Saken ble støttet både faglig og økonomisk av Selskapet for Norges Vel.

I fellesskap startet disse organisasjonene bl.a. Kristiania Frøkontroll i 1887. Fra 1889 drev Selskapet for Norges Vel kontrollvirksomheten alene, og fra 1899 ble den et offentlig foretagende med navnet Statens Frøkontroll. Frøkontrollen ble i 1924 flyttet fra Kristiania til Ås. Blant de kontrollstasjonene som ble startet i 1880-årene, var det ellers bare stasjonen i Trondheim som ble opprettholdt over lengre tid.

Fra 1.1.1962 ble all offentlig kontroll av såvarer i Norge samlet under én administrasjon. Stasjonene i Trondheim og Ås ble slått sammen, og Ås ble hovedsete.

Statens Frøkontroll foretar renhetsanalyser av frø, spireundersøkelser, sykdomsanalyser og kontrolldyrking av korn, frø og poteter.
Kilde: Håndbok for Riksarkivet

17.02.1900* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1924* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 214 Ås

01.01.1952* Navneendring

Navn: Statens frøkontroll, Ås
Kort navn: Statens frøkontroll, Ås

01.01.1984* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

31.12.1992 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)

Fra 1.1.1993 ble en ny organisasjonsstruktur for STIL satt i verk. Kjernen i den nye strukturen er full integrasjon av de ulike kontrollinstitusjonene som hørte inn under STIL's ansvarsområde.

NB: Virksomheten "gjenoppstår" som Kimen Såvarelaboratoriet AS. Kimen Såvarelaboratoriet AS ble etablert 1. juli 2004, og er eid av:
- Staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 %),
- Felleskjøpet Øst Vest (34 %) og
- Strand Brænderi AS (15 %).
Kimen Såvarelaboratoriet AS, tidligere kalt Frøkontrollen, er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser. Laboratoriet har også status som nasjonalt referanselaboratorium på såvareanalyser.

Nettside - Kimen Såvarelaboratoriet AS: www.kimen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.