Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Fylkesskogfunksjonærer

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 30.06.1993

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 19640
Navn: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
Kort navn: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
Engelsk navn: * County agricultural offices - forestry
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe