Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 25 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1948 27 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1949 23 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1950 23 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1951 23 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1952 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1953 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1954 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1955 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1956 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1957 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1958 15 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1959 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1960 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1961 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1962 16 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1963 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1964 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1965 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1966 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1967 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1968 18 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1969 18 (est.) fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1970 18 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1971 18 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1972 18 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1973 18 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1974 18 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1975 18 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1976 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1977 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1978 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1979 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1980 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1981 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1982 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1983 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1984 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1985 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1986 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1987 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1988 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1989 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1990 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1991 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1992 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter
1993 17 fylkesskogmesterkontor statlige enheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1952 17 fylkesskogsekretærkontor statlige enheter
1953 17 fylkesskogsekretærkontor statlige enheter
1954 17 fylkesskogsekretærkontor statlige enheter
1955 17 fylkesskogsekretærkontor statlige enheter
1956 17 fylkesskogsekretærkontor statlige enheter
1957 17 fylkesskogsekretærkontor statlige enheter
1958 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1959 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1960 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1961 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1962 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1963 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1964 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1965 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1966 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1967 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1968 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1969 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1970 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1971 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1972 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1973 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1974 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1975 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1976 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1977 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1978 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1979 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1980 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1981 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1982 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1983 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1984 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1985 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1986 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1987 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1988 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1989 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1990 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1991 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1992 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter
1993 17 fylkesskogsjefkontor statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.