Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Lokalisering av fylkeslandbrukssjefskontor under Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten

Tidsperiode: 1.1.1956 - 31.12.1956

Når antall enheter mellom to kartlagte år er identisk, men det likefult har vært lokaliseringsendringer (dvs. samme antall plussenheter som minusenheter), antas antallet å ha vært det samme i de mellomliggende år. Dette er tilfelle her.

Se derfor 1952 og/eller 1958 for nærmeste bekreftede lokaliseringer.