Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Fra sektor til lokalsamfunn : Lokal landbruksforvaltning og de lokaldemokratiske begrunnelsene Labugt, Inger-Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Jordbruk og miljøvern. Statens bruk av miljøvernpolitiske virkemidler overfor jordbruket og bøndene. Sogn, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra sektor- til områdeorganisering: effekter av reorganiseringen av fylkeslandbrukskontorene inn under fylkesmannsembetene. Bonesvoll, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Reformprosesser i den ytre landbruksforvaltningen. Reorganisering av Jordskifteverket. Rolland, Vidar Wangen
Notat 1989 Landbrukshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Rovde, Olav