Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
30.06.1993 Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten 306 Sammenslått inn i: Fylkesmannen - landbruksavdelingene
01.07.1993 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Aust-Agder 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Finnmark 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Hedmark 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Hordaland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Statsforvaltaren i Rogaland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Vest-Agder 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Vestfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen - landbruksavdelingene 106 Sammenslått av: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten