Forbrukerkontorene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 19 husstellkontor statlige enheter
1948 19 husstellkontor statlige enheter
1949 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1950 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1951 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1952 28 husstellkontor statlige enheter
1953 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1954 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1955 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1956 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1957 24 (est.) husstellkontor statlige enheter
1958 22 husstellkontor statlige enheter
1959 23 (est.) husstellkontor statlige enheter
1960 23 (est.) heimstellkontor statlige enheter
1961 23 (est.) heimstellkontor statlige enheter
1962 23 (est.) heimstellkontor statlige enheter
1963 23 heimstellkontor statlige enheter
1964 22 (est.) heimstellkontor statlige enheter
1965 22 (est.) heimstellkontor statlige enheter
1966 22 (est.) heimstellkontor statlige enheter
1967 21 heimstellkontor statlige enheter
1968 21 heimstellkontor statlige enheter
1969 21 heimstellkontor statlige enheter
1970 21 heimstellkontor statlige enheter
1971 21 heimstellkontor statlige enheter
1972 21 heimstellkontor statlige enheter
1973 21 heimstellkontor statlige enheter
1973 21 heimstellkontor etatsenheter
1974 21 heimstellkontor etatsenheter
1975 21 (est.) heimstellkontor etatsenheter
1976 20 heimstellkontor etatsenheter
1977 20 heimstellkontor etatsenheter
1978 20 heimstellkontor etatsenheter
1979 20 heimstellkontor etatsenheter
1980 20 heimstellkontor etatsenheter
1981 20 heimstellkontor etatsenheter
1982 20 heimstellkontor etatsenheter
1983 20 forbrukerkontor etatsenheter
1984 20 (est.) forbrukerkontor etatsenheter
1985 20 (est.) forbrukerkontor etatsenheter
1986 20 (est.) forbrukerkontor etatsenheter
1987 19 forbrukerkontor etatsenheter
1988 19 forbrukerkontor etatsenheter
1989 19 forbrukerkontor etatsenheter
1990 19 forbrukerkontor etatsenheter
1991 19 forbrukerkontor etatsenheter
1992 19 forbrukerkontor etatsenheter
1993 19 forbrukerkontor etatsenheter
1994 19 forbrukerkontor etatsenheter
1995 19 forbrukerkontor etatsenheter
1996 19 forbrukerkontor etatsenheter
1997 19 forbrukerkontor etatsenheter
1998 19 forbrukerkontor etatsenheter
1999 19 forbrukerkontor etatsenheter
2000 19 forbrukerkontor etatsenheter
2001 19 forbrukerkontor etatsenheter
2002 19 forbrukerkontor etatsenheter
2003 19 forbrukerkontor etatsenheter
2004 10 regionkontor etatsenheter
2005 10 regionkontor etatsenheter
2006 10 regionkontor etatsenheter
2007 10 regionkontor etatsenheter
2008 10 regionkontor etatsenheter
2009 10 regionkontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.