Jordskiftedømmer / Jordskifteoverrettene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1950 9 jordskiftedømer etatsenheter
1951 9 jordskiftedømer etatsenheter
1952 9 jordskiftedømer etatsenheter
1953 9 jordskiftedømer etatsenheter
1954 9 jordskiftedømer etatsenheter
1955 9 jordskiftedømer etatsenheter
1956 9 jordskiftedømer etatsenheter
1957 9 jordskiftedømer etatsenheter
1958 9 jordskiftedømer etatsenheter
1959 9 jordskiftedømer etatsenheter
1960 9 jordskiftedømer etatsenheter
1961 9 jordskiftedømer etatsenheter
1962 9 jordskiftedømer etatsenheter
1963 9 jordskiftedømer etatsenheter
1964 9 jordskiftedømer etatsenheter
1965 9 jordskiftedømer etatsenheter
1966 9 jordskiftedømer etatsenheter
1967 9 jordskiftedømer etatsenheter
1968 9 jordskiftedømer etatsenheter
1969 9 jordskiftedømer etatsenheter
1970 9 jordskiftedømer etatsenheter
1971 9 jordskiftedømer etatsenheter
1972 9 jordskiftedømer etatsenheter
1973 9 jordskiftedømer etatsenheter
1974 9 jordskiftedømer etatsenheter
1975 9 jordskiftedømer etatsenheter
1976 9 jordskiftedømer etatsenheter
1977 9 jordskiftedømer etatsenheter
1978 9 jordskiftedømer etatsenheter
1979 9 jordskiftedømer etatsenheter
1980 9 jordskiftedømer etatsenheter
1981 9 jordskiftedømer etatsenheter
1982 9 jordskiftedømer etatsenheter
1983 9 jordskiftedømer etatsenheter
1984 9 jordskiftedømer etatsenheter
1985 9 jordskiftedømer etatsenheter
1986 9 jordskiftedømer etatsenheter
1987 9 jordskiftedømer etatsenheter
1988 9 jordskiftedømer etatsenheter
1989 9 jordskiftedømer etatsenheter
1990 9 jordskiftedømer etatsenheter
1991 9 jordskiftedømer etatsenheter
1992 8 jordskiftedømer etatsenheter
1993 7 (est.) jordskiftedømer etatsenheter
1994 7 (est.) jordskiftedømer etatsenheter
1995 6 jordskiftedømer etatsenheter
1996 6 jordskiftedømer etatsenheter
1997 6 jordskiftedømer etatsenheter
1998 6 jordskiftedømer etatsenheter
1999 6 jordskiftedømer etatsenheter
2000 5 jordskiftedømer etatsenheter
2001 5 jordskiftedømer etatsenheter
2002 5 jordskiftedømer etatsenheter
2003 5 jordskiftedømer etatsenheter
2004 5 jordskiftedømer etatsenheter
2005 5 jordskiftedømer etatsenheter
2006 5 jordskiftedømer etatsenheter
2007 5 jordskiftedømer etatsenheter
2008 5 jordskiftedømer etatsenheter
2009 5 jordskiftedømer etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.