Jordskiftedømmer / Jordskifteoverrettene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1950* Nyopprettelse

Navn: Jordskiftedømmer / Jordskifteoverrettene
Kort navn: Jordskiftedømmer
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Tilhører gruppe : Jordskifteverket
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Ved 1950-loven ble «Udskiftningsformennene» jordskiftedommere, og man fikk en ny og fastere organisasjonsmodell. Landet ble inndelt i 9 jordskiftedømmer med hver sin jordskifteoverrett. Hvert jordskiftedømme ble ledet av en jordskifteoverdommer. Hvert dømme omfattet fra ett til fem fylker. Jordskiftedømmene ble inndelt i jordskiftesokn.I hvert dømme hadde Jordskifteverket også et kartkontor. Kartkontorene ble opprettet i årene 1962-66. I starten var hovedoppgaven registreringsarbeider i forbindelse med eiendomsinnholdet på økonomisk kartverk. Senere bidro kartkontorene med tekniske og administrative oppgaver for sokne- og dømmekontorene og fungerte som kontaktorgan mellom soknekontor, fotogrammetrisk avdeling og fylkeskartkontorene.Kilde: <Ahref="http://odin.dep.no/ld/norsk/publ/utredninger/NOU/020001-020003/index-dok000-b-f-a.html)NOU 2002:9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner

01.01.1992* Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

I 1992 ble tallet på jordskifteoverretter (ankeinstans) redusert fra 9 til 5

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.