Jordskifteverkets fotogrammetriske avdeling

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1955* Nyopprettelse

Navn: Jordskifteverkets fotogrammetriske avdeling
Kort navn: Jordskifteverkets kart- og dataavdeling
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Jordskifteverkets fotogrammetriske avdeling (Jordskifteverkets kart- og dataavdeling) som ble etablert i 1954-55, bisto jordskifterettene med fotogrammetrisk kartkonstruksjon, areal- og skifteberegninger og andre tekniske oppgaver.

Kilde: NOU 2002:9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner

01.01.1985* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 214 Ås

Flyttet til Ås en gang på 1980-tallet??? NB: USIKRE DATA

31.12.1993* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)

Avdelingen ble i 1994 samordnet med NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging) som i dag bistår jordskifterettene med registreringsarbeid og tekniske oppgaver, særlig knyttet til kart og kartbehandling.Kilde: <Ahref="http://odin.dep.no/ld/norsk/publ/utredninger/NOU/020001-020003/index-dok000-b-f-a.html)NOU 2002:9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.