Reindriftsforvaltningen lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Lappevesenet og reindrifta - lokalt

Nedlagt via omorganisering

Dato: 31.12.2013 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 19686
Navn: Reindriftsforvaltningen lokalt
Kort navn: Reindriftsforvaltningen lokalt
Engelsk navn: Norwegian Reindeer Husbandry Administration - Local Administration
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet departement: Landbruks- og matdepartementet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt
Organisasjonsnummer: 974629925