Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Relaterte enheter:

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 31.01.2015
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 19693
Navn: Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms
Kort navn: Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms
Engelsk navn: Norwegian Food Safety Authority - Regional Office for Troms and Finnmark
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet departement: Landbruks- og matdepartementet
Tilhører gruppe : Mattilsynet - regionkontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 2011 Kautokeino
Organisasjonsnummer: 986309381