Bioforsk Jord og miljø

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2006 Ny via omorganisering

Navn: Bioforsk Jord og miljø
Kort navn: Bioforsk Jord og miljø
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Bioforsk
Tilhører gruppe : Bioforsk - sentre
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 214 Ås

1. januar 2006 slo Jordforsk, NORSØK og Planteforsk seg sammen til Bioforsk.
Den nye virksomheten etableres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og blir nettobudsjettert. Tidligere Jordforsk (Senter for jordfaglig miljøforskning) på Ås og Planteforsk Svanhovd miljøsenter i Pasvik utgjør nå et av åtte sentre i Bioforsk-familien; Bioforsk Jord og miljø, mens tidligere NORSØK på Tingvoll nå utgjør Bioforsk Økologisk.

Bioforsk Jord og miljø har landets fremste kompetanse innen jordkvalitet, jordforurensing, jordressurser, avrenning fra jordbruksarealer, arealbruk, naturbaserte renseløsninger og biologisk avfallshåndtering. Avdelingen på Svanhovd i Pasvik er nasjonalt ledende på kunnskap om natur og miljø i Barentsregionen.

De 8 sentrene under den nye virksomheten Bioforsk er:
- Bioforsk Plantehelse (Ås)
- Bioforsk Jord og miljø (Ås)
- Bioforsk Øst (Kapp, Apelsvoll)
- Bioforsk Vest (Klepp)
- Bioforsk Midt-Norge (Stjørdal)
- Bioforsk Økologisk (Tingvoll)
- Bioforsk Nord (Tromsø)
- Bioforsk Lab

01.07.2015* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

- BIOFORSK MILJØ ÅS - 973087606
- BIOFORSK JORD OG MILJØ SVANHOVD - 974705451

30.09.2016* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

BIOFORSK MILJØ med organisasjonsnummer 973087606 ble slettet fra enhetsregisteret 17.10.2016

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.