Bioforsk Nord

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2006

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 19711
Navn: Bioforsk Nord
Kort navn: Bioforsk Nord
Engelsk navn: Bioforsk, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research - Arctic Agriculture and Land Use Division
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet departement: Landbruks- og matdepartementet
Overordnet: Bioforsk
Tilhører gruppe : Bioforsk - sentre
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1902 Tromsø
Organisasjonsnummer: 974705443