Mattilsynet - nasjonale sentre

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via omorganisering

Navn: Mattilsynet - nasjonale sentre
Kort navn: Mattilsynet - nasjonale sentre
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1
Relaterte enheter:

Det nye Mattilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av
- Statens næringsmiddeltilsyn
- de kommunale næringsmiddeltilsynene
- Fiskeridirektoratets sjømatkontroll
- Statens dyrehelsetilsyn
- Statens landbrukstilsyn

Mattilsynet inndeles etterhvert i 8 Regionkontor, 63 Distriktskontor og 5 nasjonale sentre.
De fem nasjonale sentrene er:
- Nasjonalt senter for Fisk og Sjømat (National Fish and Seafood Centre) - Bergen
- Nasjonalt senter for dyr og animalsk mat (National Centre of Animals and Food) - Sandnes
- Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat (National Centre of Plants and Vegetable Food) - Ås
- Nasjonalt senter for regnskap, avgift og lønn (National Centre of Accounts and Saleries) - Sortland
- Nasjonalt senter for IKT-drift og dokumentasjon - National ICT and Documentation Centre - Brumunddal

Web: www.mattilsynet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.