Statens næringsmiddeltilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 17 28 45 17 22 39 6 6
1989 18 36 54 18 29 47 7 7
1990 13 28 41 13 22 35 6 6
1991 16 35 51 15 28 43 1 7 8
1992 18 49 67 17 42 59 1 7 8
1993 18 43 61 18 36 54 7 7
1994 17 39 56 17 34 51 5 5
1995 18 45 63 18 39 57 6 6
1996 23 58 81 23 43 66 15 15
1997 22 47 69 21 36 57 1 11 12
1998 27 55 82 26 40 66 1 15 16
1999 30 51 81 29 41 70 1 10 11
2000 34 58 92 34 46 80 12 12
2001 32 76 108 32 59 91 17 17
2002 37 77 114 35 63 98 2 14 16
2003 34 77 111 31 60 91 3 17 20
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 42 39 40 42 37 39 47 47
1989 44 37 39 44 35 39 45 45
1990 44 39 41 44 37 39 48 48
1991 45 40 42 45 39 41 47 46
1992 44 38 40 44 37 39 45 44
1993 43 38 40 43 37 39 46 46
1994 45 40 41 45 39 41 45 45
1995 47 39 41 47 39 41 44 44
1996 44 40 41 44 39 41 42 42
1997 44 42 43 44 42 43 43 43
1998 45 41 42 45 41 43 41 41
1999 46 41 43 47 40 43 43 42
2000 45 41 42 45 39 42 45 45
2001 46 39 41 46 38 41 43 43
2002 46 39 41 46 38 41 42 43
2003 46 40 42 45 39 41 42 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1993* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

01.01. 1993 ble Pesticidlaboratoriet overført fra Statens næringsmiddeltilsyn som en egen avdeling i Statens plantevern.

01.01.2000* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Næringsmiddeltilsynet
Type enhet: Hovedkontor

1. September 1999 vedtok Stortinget at det skulle settes i gang et toårig prøveprosjekt med regionalisering av SNT.

SNT har opprettet tre regionskontorer; i Vadsø (dekker Finnmark), Harstad (dekker Troms og Nordland) og Trondheim (dekker Trøndelag). Kontorene i Nord - Norge er avdelinger av SNT og kalles "SNT Vadsø" og "SNT Harstad". Kontoret i Trondheim er underlagt Fylkesmannen i Sør - Trøndelag. Her er både midler og myndighet delegert ut og kontoret kalles FNT (=Fylkesmannens Næringsmiddeltilsynsavdeling). Formålet med prosjektet er å prøve ut alternative organiseringsformer for næringsmiddeltilsynet for å finne en modell som kan styrke kompetansen i og oppfølgingen av de lokale næringsmiddeltilsynene og bedre kommunikasjonen mellom SNT og de lokale næringsmiddeltilsynene. Det er plukket ut 4 regioner i en prøveperiode ut 2002; Finnmark, Troms/Nordland, Trøndelag og Rogaland/Hordaland.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.