Statens næringsmiddeltilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

13 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Kostholdsdebatten februar 2002- august 2003. - Skjæringspunktet mellom politikk, mat og vitenskap. Nordbø, Siren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Europeisering av Statens næringsmiddeltilsyn. Høgvold, Tron
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Endringsprosesser i næringsmiddeltilsynet; fra kommunal til statlig styring. En studie av fire kommunale næringsmiddeltilsyn. Eikenes, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Statens Næringsmiddeltilsyn. Effekter på samordning og beslutningsadferd. Bøen, Synnøve Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Reorganisering av næringsmiddelkontrollen - opprettelsen av Statens Næringsmiddeltilsyn. Westbye, Linda
Notat 2000 Tilsyn i en fristilt stat: Fra integrert til spesialisert organisasjonsform. Skogstad, Per-Arne
Rapport 2003 Spredt, men samlet? Sundby, Inger Johanne, Nordvik, Jørn-Flemming, Gulbrandsen, Bjørn, Hansen, Lisbeth Udland, Christoffersen, Carl-Erik og Assum, Ingri
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Organisering av næringsmiddelstilsyn Strøm, Maria, Nordvik, Jørn-Flemming, Bøen, Godtfred og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1996 NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet - Én lov - ett departement - ett statlig tilsyn https://www.regjeringen.no/contentassets/e48833094d6f4d3e9c68d2e3d6728251/no/pdfa/nou199619960010000dddpdfa.pdf
Tidsskriftsartikkel 2008 Regulation for Safe Food: A Comparison of Five European Countries Elvbakken, Kari Tove ; Lægreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebø
Tidsskriftsartikkel 2006 Endring og kontinuitet i norsk matkontroll – konflikter om kontrollhensyn og verdier Elvbakken, Kari Tove ; Rykkja, Lise Hellebø