Statens plantevern

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 32 71 39 9 48 23 23
1981 37 34 71 37 11 48 23 23
1982 37 33 70 37 9 46 24 24
1983 36 33 69 36 9 45 24 24
1984 36 33 69 35 9 44 1 24 25
1985 34 37 71 33 8 41 1 29 30
1986 35 34 69 32 6 38 3 28 31
1987 34 37 71 31 10 41 3 27 30
1988 34 37 71 32 13 45 2 24 26
1989 35 38 73 33 15 48 2 23 25
1990 38 36 74 37 17 54 1 19 20
1991 36 36 72 35 17 52 1 19 20
1992 36 39 75 34 20 54 2 19 21
1993 45 52 97 43 30 73 2 22 24
1994 42 60 102 40 34 74 2 26 28
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 43 44 45 40 44 45 45
1981 45 44 44 45 40 44 45 45
1982 47 45 46 47 44 46 45 45
1983 48 45 47 48 44 47 45 45
1984 49 45 47 50 46 49 45 45
1985 49 46 47 50 47 49 46 45
1986 48 45 47 50 51 50 44 43
1987 50 44 47 51 48 50 43 42
1988 49 44 47 50 45 48 44 44
1989 48 43 46 49 44 48 43 41
1990 48 46 47 49 47 48 45 44
1991 49 43 46 50 44 48 43 42
1992 49 44 46 50 44 47 45 44
1993 47 43 45 47 44 46 43 42
1994 46 41 43 46 42 44 40 40

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1946 Navneendring

Navn: Statens plantevern
Kort navn: Statens plantevern

Fra 01.07 1946 ble navnet endret til Statens plantevern.

01.01.1958* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

I 1958 ble sykdommer og skader på skog overført til Det norske skogforsøksvesen etter at plantevernet hadde stelt også med disse skadene i 67 år.

Fra høsten samme år (1958) ble alle tre avdelingene i Statens plantevern samlet i fellesbygget på Ås;
- Statsentomologen, kontor ved Zoologisk museum på Tøyen fra 1922
- Statsmykolog med arbeidsplass i Botanisk museum på Tøyen (opprettet 1919)
- Statens plantepatologiske institutt, Botanisk avdeling opprettet på Botanisk Museum 01.07 1941

01.01.1993* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

01.01. 1993 ble Pesticidlaboratoriet overført fra Statens næringsmiddeltilsyn som en egen avdeling i Statens plantevern.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.