Statens landbruksbank

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Notat 1998 Flytting av statlige institusjoner; en vurdering av foreliggende kostnadsberegning ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten Sidsel Søvik Tormod Rødsten
Rapport 1998 Den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidlene Grøver, Tone og Johannessen, Marit
Rapport 1995 NOU 1995: 11 Statsbankene under endrede rammevilkår Per Kleppe (leder), Berit Klemetsen, Jørn Rattsø, Anna Rønmo, Ole Gabriel Ueland, Knut Eeg (sekretariatsleder), Sigbjørn Atle Berg, Thomas Ekeli, Anita Nergård