Statens landbruksbank

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
04.02.1965 Kongeriget Norges Hypotekbank 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
04.02.1965 Norges Småbruks- og Bustadsbank 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
04.02.1965 Lånekassen for jordbrukere og fiskere 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
04.02.1965 Driftskassen for jordbruket 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Kongeriget Norges Hypotekbank
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Norges Småbruks- og Bustadsbank
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Lånekassen for jordbrukere og fiskere
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Driftskassen for jordbruket
31.12.1991 Statens naturskadefond 303 Enheten ble innlemmet i: Statens landbruksbank
01.01.1992 Statens landbruksbank 203 Innlemmede enheter: Statens naturskadefond
30.06.2000 Statens landbruksbank 303 Enheten ble innlemmet i: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
01.07.2000 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 203 Innlemmede enheter: Statens landbruksbank
01.07.2000 Statens landbruksforvaltning 111 Relaterte enheter: Statens landbruksbank