Kongeriget Norges Hypotekbank

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

18.09.1851 Nyopprettelse

Navn: Kongeriget Norges Hypotekbank
Kort navn: Hypotekbanken
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Opprettet ved lov av 18.09.1851

Norges Hypotekbank (Kongeriget Norges Hypotekbank) var en norsk statlig bank, opprettet ved lov av 18. september 1851. Dens formål var å opphjelpe næringene, først og fremst jordbruket, gjennom å gi billige amortiseringslån mot pant i fast eiendom. Bankens hovedsete lå i Kristiania, og ble ledet av en direksjon på tre medlemmer; to skulle velges av Stortinget, én av kongen. Ved kongelig resolusjon av 19. november 1881 ble det besluttet å opprette distriktskontorer av banken i Bergen, Trondheim og Tromsø. Bankens grunnfond var opprinnelig 2 mill. kr., og utgjorde 1905 19.500.000 kr. med et reservefond på 1 000 000 kr. Banken gikk inn i Statens Landbruksbank i 1965.
Kilde: Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Hypotekbank)

05.12.1947* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

04.02.1965 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.