Norges Småbruks- og Bustadsbank

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.06.1903 Nyopprettelse

Navn: Den norske Arbeiderbrukbank og Boligbank
Kort navn: Arb.brukbank/Boligbank
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Opprettet ved lov av 09.06.1903

Arbeiderbruk- og Boligbanken, eg. Den Norske Arbeiderbruk- og Boligbank, norsk statsstøttet bank, grunnlagt 1903 for å skaffe billige lån til anskaffelse av eget småbruk eller egen bolig. I 1915 avløst av Den Norske Stats Småbruk- og Boligbank, som fra 1948 het Noregs Småbruk- og Bustadbank. Banken ble 1965 opptatt i Statens Landbruksbank.
Kilde: Store Norske Leksikon (http://www.snl.no/Arbeiderbruk-_og_Boligbanken)

01.01.1915* Navneendring

Navn: Den norske stats Småbruk- og Boligbank
Kort navn: Den norske stats Småbruk- og Boligbank

Den norske Arbeiderbruk- og boligbank fra 1903. Skiftet navn til Den norske stats Småbruk- og Boligbank i 1915, (i forbindelse med lovendring)

Kilde: Arkivportalen

01.01.1946* Navneendring

Navn: Norges Småbruks- og Bustadsbank
Kort navn: Norges Småbruks- og Bustadsbank

Skiftet navn fra Den norske stats Småbruk- og Boligbank til Norges Småbruks- og Bustadsbank i 1946.

04.02.1965 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.